Logo Reinier de Graaf ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Infectiepreventie
Overgangspoli
Algemeen
Wond expertise centrum
Vulvapoli
Voetenpoli
Vaatcentrum
Urologie
Trombosepolikliniek
Bureau Transmurale Zorg
Spataderpoli
Reumatologie
Revalidatie
Radiotherapie
Radiologie
Psychiatrie & Psychologie
Poli kindergeneeskunde
Prostaatkankercentrum
Poli voor Jeugd en Alcohol
Plastische chirurgie
Pindapoli
Pijncentrum
Pathologie
Palliatieve zorg
Osteoporosepoli
Orthopedie
Oogheelkunde
Oncologie
Nucleaire geneeskunde
Neurochirurgie
Neurologie
Neonatologie
Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie
MDL: Maag-Darm-Leverziekten
Longziekten
Longfunctie
Logopedie
Kwaliteit en veiligheid
Verloskunde- en kraamafdeling
KNO: Keel-, Neus- en Oorheelkunde
KNF: Klinische Neurofysiologische Onderzoeken
Klachten
Kindergeneeskunde
Inwendige geneeskunde
Intensive Care (IC)
IBD centrum
Huid en lasercentrum
Hand- en polscentrum
Gynaecologie
Gipskamer
Geriatrie
Geestelijke verzorging
Gastro Enterologische Chirurgie
Fysiotherapie
Fertiliteitscentrum
Facilitair bedrijf
Endoscopie
Endocrinologie
Diëtetiek
Dialyse
Diabetesplein
Dermatologie
Chirurgie
Centrum Slaapstoornissen
Borstkankercentrum
Bloedafname
Bekkenbodemcentrum
Acute opname afdeling (AOA)
Antistollings- en trombosezorg
Anesthesiologie
Allergologie

Voorzorgsmaatregelen bij MRSA dragerschap voor patienten

Voorzorgsmaatregelen bij MRSA dragerschap voor patienten

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U ontvangt deze informatie, omdat bij u MRSA is geconstateerd. Dit is voor ons aanleiding om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Wij informeren u graag welke maatregelen dit zijn.

Meer informatie over MRSA

MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Staphylococcus aureus is een bacterie. Gemiddeld 30% van de bevolking draagt deze bacterie regelmatig bij zich in de neus en op de huid. Gezonde mensen worden niet ziek van deze bacterie. Op de website www.mrsa-net.nl leest u meer hierover.

Onderzoek door middel van kweken

Onderzoek op MRSA wordt verricht bij mensen die een risico hebben gelopen op besmetting met MRSA. Het onderzoek doen wij door middel van kweken. Met wattenstokken maakt u zelfstandig of met hulp uitstrijken van de binnenkant van uw neus, keel, rectum en eventuele wonden of huidbeschadigingen. De kweken onderzoeken wij in het laboratorium op de aanwezigheid van MRSA.

Uitslag ‘positief’

Als u ‘positief’ bevonden wordt, wil dit zeggen dat de MRSA-bacterie bij u aanwezig is. In de meeste gevallen bent u hierdoor niet ziek. Wel treffen wij maatregelen om verdere besmetting te voorkomen.

Afspraak in ons ziekenhuis

Heeft u een afspraak op een van onze poliklinieken of in ons ziekenhuis gepland staan of gaat u een afspraak maken? Vermeld dan dat u MRSA bij u draagt. Dan kunnen onze medewerkers de voorzorgsmaatregelen goed uitvoeren.

Opname in Reinier de Graaf

Mocht u worden opgenomen in ons ziekenhuis en besmet zijn met MRSA, dan treffen wij de volgende speciale maatregelen:

Aandachtspunten voor bezoekers

Tijdens uw opname kunt u bezoek blijven ontvangen. Wel moeten uw bezoekers zich houden aan de volgende aandachtspunten:

Maatregelen thuis

Thuis zijn er geen extra maatregelen nodig. Contact, zoals een hand geven, aanraken of omhelzen, is geen enkel bezwaar. De overdracht van de MRSA-bacterie bij deze normale contacten is zeer gering.

Wel of geen behandeling?

Uw arts bepaalt in overleg met de arts-microbioloog of u in aanmerking komt voor een behandeling. Dit is van meerdere factoren afhankelijk. De behandeling kan ook nodig zijn als er geen sprake is van infectie, maar alleen van dragerschap.

MRSA-vrij

Na de behandeling is het nodig om nog verschillende keren kweken bij u af te nemen. Meestal doet uw huisarts dit. Wanneer deze driemaal achtereen geen MRSA meer bij u vindt, versoepelen wij de maatregelen. Pas na nog eens twee negatieve kweken, verklaren wij u MRSA-vrij. Dit duurt ongeveer een jaar. Hiermee volgen we het landelijke MRSA beleid.

Heeft u vragen?

Wij beseffen heel goed dat de maatregelen voor u, maar ook voor anderen, ingrijpend en onaangenaam kunnen zijn. Daarom zijn wij altijd bereid uw vragen te beantwoorden en problemen samen met u op te lossen.
Wendt u zich met vragen in eerste instantie tot uw arts, afdelingsverpleegkundige of huisarts. De contactgegevens van Reinier de Graaf vindt u op onze website www.reinierdegraaf.nl of neem tijdens kantooruren contact op met de afdeling Infectiepreventie.


Foldernummer: 0922
Laatst bijgewerkt op: 05-12-2023


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien