Logo Reinier de Graaf ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Poli kindergeneeskunde
Poli voor Jeugd en Alcohol
Kindergeneeskunde

Polikliniek voor Jeugd en Alcohol

Polikliniek voor Jeugd en Alcohol

Wat ouders moeten weten

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw zoon of dochter is met een alcoholvergiftiging opgenomen in een ziekenhuis. Dit kan voor zowel u als voor uw kind een schokkende ervaring zijn.
In deze folder leest u wat de opname betekent voor u en uw kind. U krijgt informatie over de gevolgen van drinken op jonge leeftijd en over de nazorg voor kinderen die zijn opgenomen met een alcoholvergiftiging.


Ziekenhuisopname vanwege alcoholvergiftiging

Alcohol is een neurotoxische stof. Dat wil zeggen dat het drinken van alcohol leidt tot het ‘vergiftigen’ en disfunctioneren van de hersenen.
Bij kinderen die lichamelijk nog niet zijn volgroeid, gaat dit onverwachter en sneller dan bij volwassenen. Het ene moment hebben zij de ervaring dat er niets aan de hand is, maar het volgende moment worden zij heel ziek en gaan ‘out’.
Kinderen met een alcoholvergiftiging kunnen last hebben van onderkoeling, een shock of black-out of ander letsel waarvoor acute medische zorg noodzakelijk is. In het ziekenhuis worden hun ‘vitale functies’ in de gaten gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de ademhaling, temperatuur en bloeddruk. Verder wordt uw kind behandeld aan eventueel ander letsel.
Meisjes kunnen onder invloed van alcohol (ongewenste) seksuele handelingen hebben ondergaan. Als hiervoor aanwijzingen zijn, wordt onderzoek verricht in het ziekenhuis. Mocht het nodig zijn, dan volgt een behandeling.
Kinderen kunnen zich naderhand vaak weinig of niets meer herinneren van wat er is gebeurd tijdens hun alcoholvergiftiging. Ouders maken daarom soms een foto wanneer hun kind nog onder invloed is. Later kunnen zij hun kind daarmee confronteren. Een kind kan onder invloed van alcohol heftige emoties vertonen en zich vreemd of onfatsoenlijk gedragen. De meeste ouders voelen zich daarom niet alleen bezorgd en geschrokken, maar ook beschaamd en boos of teleurgesteld.
Uw kind vult samen met een pedagogisch medewerker of verpleegkundige de digitale drinktest watdrinkjij.nl in. Het doel is direct voorlichting geven en voorkomen dat uw kind weer alcohol gaat drinken.

Tips

Wat kunnen ouders het beste doen na de opname van hun kind?
Een aantal tips:
Na ontslag uit het ziekenhuis heeft uw kind ook aandacht en zorg nodig. Waarom? Omdat de alcoholvergiftiging van nu gepaard kan gaan met gevolgen en risicofactoren op de langere termijn. Zo is het mogelijk dat alcoholvergiftiging een hersenbeschadiging veroorzaakt. Sommige kinderen leveren dan bijvoorbeeld mindere leerprestaties of vertonen meer agressief gedrag. Dit kan ook gebeuren wanneer uw kind nooit eerder alcohol had gedronken.

Een ander risico is dat er sociaal-emotionele schade ontstaat bij kinderen en ouders. Hun relatie kan verstoord raken. Veel kinderen blijken voorafgaand aan de alcoholvergiftiging al problemen te hebben ondervonden op school, met vrienden, in het gezin en/of met hun gedrag. Ouders en kinderen zijn zich hier niet altijd van bewust.

Daarom is het noodzakelijk dat zowel kind als ouders/verzorgers het nazorgtraject volgen in de Polikliniek voor Jeugd en Alcohol. Dit is niet vrijblijvend. Als een deelnemer met ongegronde reden of zonder afmelding niet verschijnt op de nacontrole, moet de kinderarts een melding bij Veilig Thuis (voorheen het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling) overwegen.

De nazorg

Herstelt uw kind goed na de opname? Kan worden voorkomen dat het opnieuw een alcoholvergiftiging krijgt? Dat zijn zaken die aandacht krijgen tijdens het zogeheten nazorgtraject voor kinderen die een alcoholvergiftiging achter de rug hebben. Dit is ontwikkeld door het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.
Uw kind wordt gescreend en begeleid door een kinderarts en een kinder- en jeugdpsycholoog. Deze nazorg is belangrijk, want uit onderzoek is gebleken dat het gedrag van kinderen niet automatisch verandert na de schokkende ervaring van een alcoholvergiftiging.
Het is ook zaak dat u als ouder of verzorger van het kind de juiste voorlichting krijgt. Want u bent degene die aan uw kind duidelijk moet maken wat goede regels en grenzen zijn.

De nazorg bestaat uit de volgende stappen:

1. Consult bij de kinderarts

Nadat uw kind is ontslagen uit het ziekenhuis, krijgen u en uw kind zo spoedig mogelijk een oproep voor twee gesprekken. Het gaat om een gesprek met de kinderarts en een gesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog. Het is belangrijk dat - als het mogelijk is - beide ouders of verzorgers aanwezig zijn tijdens de gesprekken. U kunt tijdens deze afspraken uiteraard ook vragen stellen aan de kinderarts en kinder- en jeugdpsycholoog. U en uw kind voeren het gesprek met de kinderarts op een andere datum dan het gesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog. Tijdens de ontmoeting met de kinderarts komt de lichamelijke conditie van uw kind aan de orde. Hoe gaat het met uw kind na de alcoholvergiftiging? Zijn er lichamelijke klachten, die mogelijk bijkomend aan de alcoholvergiftiging zijn ontstaan? Dit kan het geval zijn na bijvoorbeeld een hersenschudding of breuk.

2. Screening bij de kinder- en jeugdpsycholoog

Voordat u en uw kind op bezoek gaan bij de kinder- en jeugdpsycholoog, ontvangt u digitaal gedragsvragenlijsten. Deze worden verzonden vanuit het online platform therapieland. De lijsten moeten worden ingevuld door de ouders/ verzorgers van het kind en het kind zelf. In overleg met u kan ook door de mentor of docent van uw kind op school een vragenlijst ingevuld worden. Zo kan de kinder- en jeugdpsycholoog het gedrag van uw kind thuis en op school objectief inschatten - in vergelijking met andere kinderen van dezelfde leeftijd. Het gesprek bij de kinder- en jeugd psycholoog vindt door ouders en het kind afzonderlijk plaats. Afhankelijk van uw voorkeur vindt eerst het gesprek met ouders of het gesprek met het kind plaats. Elk gesprek duurt afzonderlijk ongeveer 45-60 minuten.
In deze gesprekken komt o.a. het sociaal-emotionele functioneren van uw kind aan de orde. Hoe ging het met uw kind voor de alcoholvergiftiging en hoe gaat het nu? Hoe zijn de leerprestaties en de sociale contacten? U krijgt ook handvatten en tips hoe u als ouders het alcoholgebruik van uw kind kunt beïnvloeden.
Enkele weken na de afspraak heeft u een telefoongesprek met de kinder- en jeugdpsycholoog. De uitslag van de gedragsvragenlijsten komt dan aan de orde. U krijgt ook advies over eventuele vervolgonderzoeken of verwijzing naar hulpverlening.

3. Op indicatie: neuropsychologisch onderzoek

Alcoholgebruik kan leer- en geheugenprestaties aantasten. Daarom krijgen sommige jongeren nader neuropsychologisch onderzoek aangeboden. Dat geldt voor jongeren bij wie aanwijzingen zijn voor binge drinken, achterblijvende schoolprestaties en/of ADHD. Van binge drinken is sprake als een meisje bij een gelegenheid vier glazen alcohol nuttigt en een jongen vijf glazen. In het nadere neuropsychologisch onderzoek worden intelligentie, concentratie, geheugen, visueel-ruimtelijk inzicht en fijne motoriek getest.

4. Vervolggesprek

Maximaal zes tot acht maanden na de alcoholvergiftiging bezoeken u en uw kind de kinderarts en de kinder- en jeugdpsycholoog voor de laatste keer. In principe wordt daarmee het nazorgtraject afgesloten. Heeft uw kind baat ondervonden bij de nazorg? Drinkt het geen alcohol meer? Zijn eventuele psychosociale problemen opgelost? Dat zijn zaken die u doorneemt tijdens dit gesprek. Het is belangrijk dat u het hele traject met uw kind doorloopt. Waarom? Omdat maanden na het incident nieuwe problemen kunnen ontstaan die het gevolg zijn van de alcoholvergiftiging. Zowel op psychisch als lichamelijk gebied.

Meer weten?

Meer informatie over alcoholgebruik onder jongeren en over opvoedtips:

Vragen?

Neem contact op met de polikliniek kindergeneeskunde via telefoon 015 - 260 36 90 of het secretariaat van de kinder- en jeugdpsychologen via telefoon 015 - 260 50 40.


Foldernummer: 0379
Laatst bijgewerkt op: 31-10-2023


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien