Logo Reinier de Graaf ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Nierverwijdering met een kijkoperatie

Nierverwijdering met een kijkoperatie

Laparoscopische nefrectomie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U ontvangt deze informatie, omdat u samen met uw uroloog heeft besloten dat uw nier verwijderd zal worden. In de meeste gevallen gebeurt dit vanwege een kwaadaardig gezwel, minder vaak vanwege een goedaardige nieraandoening. Dit gebeurt met een kijkoperatie, een laparoscopische nefrectomie. Tijdens de voorgesprekken met uw uroloog bent u geïnformeerd over de operatie en de mogelijke complicaties. In deze informatie leest u wat deze ingreep precies inhoudt, hoe u zich hierop kunt voorbereiden en waarmee u rekening moet houden na de operatie.

Een kijkoperatie (laparoscopie)

Bij een kijkoperatie doen wij in principe hetzelfde als bij een gewone operatie: we nemen de zieke nier weg. Met een kijkoperatie hoeven we echter geen grote snee/wond in uw buik te maken maar wordt er geopereerd door kleine sneetjes. Om een orgaan te kunnen verwijderen, is het nodig één van de sneetjes iets groter te maken. Een kijkoperatie is technisch lastiger dan een gewone operatie, daarom duurt de operatie langer.

Voordelen van deze kijkoperatie zijn:
Bij elke ingreep, hoe klein ook, kunnen problemen optreden. Na een kijkoperatie kunnen, net zoals na een gewone operatie, complicaties optreden. Zoals een nabloeding of een wondinfectie. Littekenbreuken komen zeer zelden voor omdat de wondjes zo klein zijn. Het gebruikte CO2-gas waarmee de buik opgeblazen wordt, kan prikkeling veroorzaken. Kort na de ingreep kunt u hierdoor schouderpijn hebben.

Soms blijkt tijdens de kijkoperatie dat er toch een open operatie nodig is. Het kan zijn dat de uroloog de nier of de belangrijke bloedvaten niet goed in beeld kan krijgen. Dit kan komen doordat er veel verklevingen zijn door eerdere operaties, door overgewicht of doordat er een afwijkende ligging of bloedvoorziening van de nier is. Het belangrijkste is dat de operatie goed en veilig gebeurt met zo weinig mogelijk risico’s.

De voorbereiding op de operatie

Als voorbereiding op uw operatie maken wij voor u een poliklinische afspraak bij het POS (preoperatief spreekuur). Dit is om te kijken of u lichamelijk in staat bent de operatie te ondergaan en om de soorten anesthesie (verdoving) met u te bespreken. Er wordt ook bloed afgenomen. Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u met het gebruik hiervan voor de operatie stoppen. De anesthesist informeert u hierover tijdens het preoperatieve spreekuur.

Opname in ons ziekenhuis

Wij nemen u op, op de dag van de operatie in ons ziekenhuis. Voordat u naar de afdeling komt wordt er op het laboratorium nog bloed afgenomen. Daarna gaat u naar de 4e etage waar u opgenomen wordt. U dient voor de operatie nuchter te zijn. Nuchter zijn betekent dat u niet mag eten of drinken. Wanneer u niet nuchter bent op het moment dat u voor een operatie komt, kan de operatie niet doorgaan.

De operatie

Op de inleidingskamer bereiden wij u voor op de operatie. U krijgt een ruggenprik, waarbij de anesthesioloog pijnstilling inbrengt. U krijgt ook een infuus. De anesthesioloog draagt zorg voor de volledige narcose en houdt u in de gaten tijdens de operatie.

Tijdens de operatie brengt de uroloog ook een blaaskatheter (dun slangetje in de blaas) in om de urine op te vangen. Soms heeft u ook heeft u een wonddrain (dun slangetje in de buik). Deze is achtergelaten om bloed en vocht vanuit het operatiegebied af te voeren. De verwijderde nier wordt onderzocht door de patholoog-anatoom. De uitslag hiervan krijgt u tijdens een nacontrole op de polikliniek.

Na de operatie

Eenmaal terug op de afdeling zorgen de verpleegkundigen van de afdeling voor u en dragen zo bij aan een goed herstel. Wij verwijderen de drain, infusen en blaaskatheter afhankelijk van uw gezondheidstoestand. Na uw operatie is bewegen goed voor het herstel. De verpleegkundige helpt u hiermee.

Uw ontslag uit ons ziekenhuis

De gemiddelde opnametijd voor deze ingreep is in ongeveer 2-3 dagen. Dit verschilt per persoon en hangt af van uw gezondheidstoestand. In principe functioneert u, afhankelijk van het genezingsproces, na verloop van tijd weer zoals u dat gewend bent. U mag alles eten en drinken en u wast zich of doucht zoals u dat gewend bent. De wond heeft bij een normale genezing geen speciale verzorging nodig. U mag tot zes weken na ontslag geen zwaar werk of zware arbeid verrichten. Dat wil zeggen niet te zwaar tillen of intensief sporten. Autorijden mag, na twee weken, maar houdt u rekening met een verminderd concentratievermogen.

Bent u verhinderd?

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent om op uw afspraak te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie.

Contact

Deze folder geeft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige op de afdeling wanneer u bent opgenomen.
U kunt ook bellen met de polikliniek urologie: 015 - 260 39 43.

Meer informatie vindt u op onze website www.reinierdegraaf.nl.
Persoonlijke omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen van bijvoorbeeld de operatie. Uw uroloog maakt dat dan uiteraard kenbaar aan u.


Foldernummer: 0802
Laatst bijgewerkt op: 18-12-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien