Logo Reinier de Graaf ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische chirurgie
Oncologie
Gastro Enterologische Chirurgie

Naar huis met een drain

Naar huis met een drain

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort naar huis gaat met een drain, die wij bij uw operatie bij u hebben ingebracht. De drain is met een hechting vastgezet. Via het slangetje loopt wondvocht af in een opvangfles. De productie van het wondvocht kan nog een aantal dagen thuis doorgaan. Daarom gaat u met de drain naar huis. Na verloop van tijd verwijderen wij de drain op onze polikliniek. Een verpleegkundige heeft u uitgelegd hoe de drain werkt en hoe u thuis hiermee moet omgaan. In deze informatie kunt u dit nalezen.

Wat u moet weten over de drain

In de slang kunnen draderige stolsels te zien zijn. Dit is niet erg. Ze kunnen soms wel de drain verstoppen. U kunt controleren of de drain verstopt zit door de pot omhoog te bewegen. Als de vloeistofkolom in de slang beweegt, is deze doorgankelijk. Beweegt de vloeistofkolom niet in de drainslang, dan is de drain verstopt en moet de drainslang met pot verwisseld worden (zie De drainpot verwisselen verderop).

Kies elke dag een vast tijdstip (in de ochtend bijvoorbeeld 09:00) om de hoeveelheid drainproductie in de pot af te lezen. Noteert u de hoeveelheid in de tabel in deze patiënte informatie (zie De drainproductie meten en noteren verderop).

Noteer de productie

Wanneer u in de loop van de dag de drainpot heeft verwisseld, bijvoorbeeld omdat deze niet meer vacuüm was, noteert u de productie tot die tijd. U dient de productie van de rest van de dag hierbij op te tellen. Neemt u bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek aan de chirurg de ingevulde tabellen in deze informatie mee.

Lever alle volle drainpotten, met klem dichtgedraaid, in. Deze worden via het speciale ziekenhuisafval verwerkt. Gebruikt u het pakket niet, dan vragen wij u dit bij het eerstvolgende polikliniekbezoek af te geven.

De drainproductie meten en noteren

Op de drainpot staat het aantal milliliters door middel van streepjes aangegeven. U noteert de totale inhoud van de pot en wat deze pot per 24 uur heeft geproduceerd. Bijvoorbeeld: de draininhoud is op de eerste dag 100 milliliter. Op de tweede dag zit er 250 milliliter in de pot. De drain heeft dus 150 milliliter geproduceerd.

Neemt u deze tabel alstublieft mee naar uw bezoek aan de polikliniek plastische chirurgie.
DatumTijd
Huidige stand in drainpot
Stand vorige dag
Productie


De drainpot verwisselen

De drainpot (Redon) is steriel en vacuüm. Door het vacuüm loopt het wondvocht makkelijk af. U verwisselt de drainpot wanneer:
Als u de drainfles vervangt omdat deze vol is of het vacuüm eraf is, gaat u als volgt te werk:
Drain 1
1. Klem de drain en de drainpot af met twee schuifjes.

Drain 2
2. Draai de drainpot bij de verbinding los van de slang.

Drain 3
3. Bevestig de nieuwe drainpot aan de slang.

Drain 4
4. Stel de drain weer in werking door de beide schuifjes open te zetten.

5. Lees de inhoud van de volle drainpot af en noteer de stand in de tabel. Daarna noteert u de beginstand van de nieuwe pot.

Douchen met de drain

U kunt gerust douchen met de drain. Verwijder voor het douchen de witte pleister op de insteekplaats van de drain. Laat het water eerst 30 seconden lopen, zodat het stilstaande water in de leiding wordt verwijderd. Dit is om besmetting met bacteriën, die in stilstaand water kunnen groeien, te voorkomen. Dep na het douchen de insteekplaats droog met een schone handdoek.

De drain verwijderen

De drain mag verwijderd worden indien deze gedurende 24uur maximaal 30cc geproduceerd heeft. Doordeweeks kunt u hiervoor contact opnemen met de polikliniek van de plastische chirurgie. Te bereiken van 8.00-16.00 op telefoonnummer 015 - 260 39 40.
Is dit in het weekend? Dan kunt u contact opnemen met verpleegafdeling 4j te bereiken op telefoonnummer 015 - 260 34 20. U komt dan naar het ziekenhuis om de drain te laten verwijderen.

Wanneer neemt u contact op met ons ziekenhuis?

Meestal levert een drain thuis geen problemen op. Soms kan de insteekopening ontstoken raken, de drain losraken of lekken. Neem contact op met ons ziekenhuis als: Na verwijdering van de drain kan er nog wondvocht uit de insteekopening lekken. Dit is normaal. De insteekopening wordt afgedekt met een pleister. Verschoon de pleister zo nodig. Zodra er geen wondvocht meer lekt, kunt u de pleister verwijderen.

Als zich na het verwijderen van de drain vocht ophoopt (seroomvorming), neem dan contact op als:

Seroomvorming

Na verwijdering van de drain kan zich tijdelijk nog wondvocht ophopen in het wondgebied. Hierdoor ontstaat dan een zwelling. Dit heet seroomvorming. Deze ophoping van vocht is niet gevaarlijk, maar kan wel hinderlijk zijn. Als er zich te veel vocht ophoopt, kunnen wij dat wegzuigen. Dit heet een seroompunctie. Een verpleegkundig specialist of arts op de polikliniek prikt dan met een naald net onder het litteken en zuigt het vocht af. De prik kunt u voelen, maar het wegzuigen van het vocht doet geen pijn. De aanmaak van vocht kan een aantal weken duren. Zo nodig zuigen wij het vocht een paar keer af, maar alleen als het echt noodzakelijk is. Dit om schade aan de prothese te voorkomen.

Contact

Bij vragen kunt u ons bellen op werkdagen tussen 8.00-12:00 uur en 13:00-16:00 uur op 015 - 260 39 40.
Meer informatie vindt u ook op onze website www.reinierdegraaf.nl.
Of bel naar de oncologieverpleegkundige Chirurgie: 015 - 260 41 95.


Foldernummer: 0716
Laatst bijgewerkt op: 17-05-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien