Logo Reinier de Graaf ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kraam- en verloskunde

Alles wat u moet weten over bevallen

Alles wat u moet weten over bevallen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U ontvangt deze informatie, zodat u meer kunt lezen over zaken waarmee u als aanstaande ouder(s) te maken krijgt. Ook geven wij u een globaal beeld van de zwangerschapsperiode, de bevalling en het verblijf in de verloskamer en op de kraamafdeling van ons ziekenhuis.

Informatie voor de aanstaande ouders

Tijdens de zwangerschap is het belangrijk dat u de volgende zaken regelt voor de eerste dagen na de bevalling.

Kraamzorg regelen

Het is belangrijk dat u kraamzorg regelt. Zij kunnen u in de kraamweek helpen met de verzorging van de baby, verrichten van controles bij moeder en hulp bieden bij huishoudelijke taken. De kraamverzorgende heeft nauw contact met uw verloskundige. U kunt zich al vroeg in de zwangerschap aanmelden.

De verloskundige draagt zorg voor de zwangerschap, bevalling en kraambed. Het is van belang u aan te melden bij een verloskundepraktijk uit uw regio. Tot 6 weken na de bevalling draagt zij zorg voor moeder en kind. Meldt u zich ook aan bij de verloskundige als u onder behandeling bent van de gynaecoloog

Thuis of in het ziekenhuis bevallen

Moeder worden is een ingrijpende ervaring, of het nu wel of niet de eerste keer is. Bevallen blijft een bijzondere en intieme gebeurtenis. Om die reden geven veel vrouwen er de voorkeur aan in de vertrouwde huiselijke omgeving te bevallen. Er kunnen echter persoonlijke of medische redenen zijn waardoor u het prettig vindt naar het ziekenhuis te gaan.
Bent u tijdens uw zwangerschap, om medische redenen, onder behandeling van een gynaecoloog? Dan zal u in het ziekenhuis bevallen.
Het is mogelijk om bij Verloskunde- en kraamafdeling poliklinisch te bevallen met uw eigen verloskundige, als deze aangesloten is bij het Verloskundig Samenwerkingsverband Reinier. Kijk voor meer informatie op het Moeder en Kindcentrum van de website reinierdegraaf.nl.

Let op: laat voor de bevalling een patiëntenpas maken bij de patiëntenregistratiebalie.

Kosten en verzekering

In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u vinden op welke vergoeding u recht heeft.
Er zijn verschillende tarieven voor een:
Voor verloskundige zorg geldt over het algemeen dat het eigen risico niet wordt aangesproken.

Het kan zijn dat u vanwege medische redenen moet worden opgenomen na de bevalling. Uw kindje kan, als dit medisch is toegestaan, bij u blijven. Per dag wordt een tarief ‘Gezonde Zuigeling’ in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar, waarvoor geen eigen risico moet worden betaald. Kosten voor kinderen zijn namelijk uitgesloten van het eigen risico.

Als uw kindje moet worden opgenomen na de bevalling kunt u, als dit medisch is toegestaan, op de afdeling Neonatologie blijven overnachten om dicht bij uw kindje te zijn. U ontvangt daar kraamzorg van een organisatie die is aangesloten bij het ziekenhuis. Dit is voor maximaal 8 dagen en kan op indicatie worden verlengd. Per dag wordt dan een tarief ‘Gezonde Moeder’ in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Dit wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar, maar gaat wel ten koste van het eigen risico. Wilt u niet dat het eigen risico wordt aangesproken, dan mag u overdag bij uw baby verblijven, maar slaapt u ’s nachts thuis. In dat gevalmaakt u zelf afspraken met uw kraamzorg.

De dagen waarop u of uw kindje in het ziekenhuis verblijven, worden afgetrokken van het aantal dagen of uren kraamzorg waar u thuis recht op heeft.

Logerende baby

Bent u onlangs bevallen en wordt of blijft u in ons ziekenhuis opgenomen vanwege een behandeling die u zelf ondergaat? Dan bieden wij de mogelijkheid om, in overleg met uw behandelend arts, uw baby bij u te laten zijn gedurende de opname. Graag leggen we uit wie dan verantwoordelijk is voor de verzorging en de eventuele medische zorg voor uw baby. De baby valt tijdens uw opname en tijdens de kraamtijd (eerste 10 dagen na de bevalling) onder de verantwoordelijkheid van uw behandelende zorgverlener.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling patiëntenadministratie: 015 - 260 37 94.

Let op
Vergeet niet uw baby na de geboorte aan te geven bij uw zorgverzekering. Na de aangifte bij de burgerlijke stand krijgt u het BSN nummer van uw kind, dit heeft u nodig met aanmelden bij de zorgverzekering.

Een goede voorbereiding

Ook al bent u van plan om thuis te bevallen, dan kan een opname in ons ziekenhuis door onvoorziene (medische) redenen alsnog noodzakelijk zijn. Een goede voorbereiding kan een verblijf aangenamer maken. Gelukkig kunt u veel zaken van tevoren regelen en afspreken. Het is bijvoorbeeld goed als er meerdere contactadressen bekend zijn in ons ziekenhuis. Uiteraard is de bereikbaarheid van uw partner het meest belangrijk. Ook dit soort zaken kunt u wellicht bij voorbaat regelen.

Tas al gepakt? Kleine moeite, groot gemak

Het is belangrijk om de spullen klaar te hebben staan, denk aan de bevaltas en de autostoel.

Denk aan het volgende:

Mogelijke onderzoeken van u en uw kind

Het kan zijn dat tijdens de zwangerschap of bevalling enkele onderzoeken nodig zijn. Zo kunnen wij een echografie maken. Met behulp van geluidsgolven worden dan de afmetingen van de baby en de plaats van de placenta bepaald. Dit is te zien op een beeldscherm, zodat u en uw partner mee kunnen kijken. Wanneer het nodig is de hartslag van uw kind te controleren, maken wij een hartfilmpje ( CTG- onderzoek). U kunt hierbij zelf de hartslag van het kind horen. Echografie en CTG- onderzoek zijn beide onschadelijk en pijnloos. Beide onderzoeken kunnen plaatsvinden tijdens uw reguliere zwangerschapscontrole, of tijdens een kortdurende opname op de daycare.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

In het ziekenhuis lopen verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Met de resultaten van deze onderzoeken hopen we in de toekomst de kwaliteit en zorg voor moeder en kind te kunnen verbeteren. Komt u tijdens de zwangerschap of baring onder controle van de gynaecoloog? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor deelname aan een van de onderzoeken. Uiteraard vragen wij uw toestemming hiervoor. Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

Als het zover is …

Tijdens uw zwangerschap heeft u met de verloskundige of gynaecoloog afgesproken op welk moment u contact opneemt met de afdeling. Hierna volgen enkele richtlijnen wanneer u contact dient op te nemen:

Onder controle van huisarts/verloskundige

Bent u gedurende uw zwangerschap onder controle van uw huisarts of een verloskundige, dan neemt u altijd met diegene contact op. De huisarts of verloskundige zal dan, indien nodig, contact opnemen met de verloskamers om te melden dat u komt.

Onder controle van gynaecoloog

Wanneer u onder behandeling bent van een gynaecoloog, volgt u de richtlijnen van de gynaecoloog en/of de hiervoor genoemde richtlijnen. Als het nodig is, belt u dan rechtstreeks naar de afdeling Verloskunde 015 - 260 33 30. De verloskamer is dan op de hoogte van uw komst.

De bevalling

U meldt zich bij binnenkomst bij de receptie en wordt aldaar doorverwezen naar de afdeling. Bij de ingang zijn rolstoelen beschikbaar, denk wel aan een (euro)muntje.
De auto kan zo nodig tijdelijk voor de ingang worden geparkeerd. Partner begeleidt de zwangere eerst naar de afdeling. De auto kan daarna verplaatst worden naar de parkeergarage.
Bij aankomst op de afdeling wordt er via de intercom voor u open gedaan. Afhankelijk van de situatie wordt u opgenomen op de daycare of gaat u direct door naar een verlossuite.

Maaltijd voor de partner

Uw partner kan tegen betaling mee-eten op suite. Uw partner krijgt tijdens de dag van de bevalling de maaltijden aangeboden.

Aanwezig tijdens bevalling

Bij de bevalling kunnen meerdere mensen aanwezig zijn. Uiteraard degene die de bevalling begeleidt, zoals de arts of verloskundige, maar ook bijvoorbeeld een verloskundestudent, obstetrie-verpleegkundige, kraamverzorgende, coassistent en/of leerling-verpleegkundige.

Placenta

Na de bevalling wordt uw placenta vernietigd of, indien nodig, opgestuurd voor onderzoek. U kunt er ook voor kiezen om de placenta mee te nemen.

Kraambed

Nadat u bent bevallen, kunt u samen met uw partner en uw baby een poosje samenzijn op de verloskamer. U kunt vanuit de verloskamer naar huis of u wordt overgeplaatst naar een kraamsuite. De baby is 24 uur per dag bij u. Als het nodig is dat uw baby naar de couveuseafdeling gaat, streven we ernaar moeder en kind zo spoedig mogelijk te herenigen.

Bezoektijden afdeling Moeder en Kind

Zie voor de actuele bezoekregeling de website reinierdegraaf.nl.

Uw baby op de couveuseafdeling/post-IC-HC-centrum

Om verschillende redenen kan opname van uw baby op de couveuseafdeling nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw baby te vroeg geboren is of een te laag geboortegewicht heeft. Op de couveuseafdeling kunnen wij uw baby de benodigde speciale zorg geven.

De afdeling werkt volgens het principe van gezinsgerichte zorg, waarbij u als gezin zoveel mogelijk bij elkaar kunt blijven. U wordt opgenomen op een couveusesuite, waarbij u ook kan blijven slapen. Zo blijft u dichtbij uw baby en wordt u intensief bij de zorg betrokken

Wat de bezoektijden betreft: als ouder(s) bent u uiteraard de hele dag welkom.

Borstvoeding of flesvoeding

Het is verstandig om tijdens uw zwangerschap na te denken welke voeding u wilt geven. Welke keuze u maakt is geheel aan uzelf.

De verpleegkundigen/kraamverzorgenden op de verlos-, kraam- en couveuse-afdeling zullen u begeleiden bij het geven van borstvoeding, flesvoeding of het afkolven van moedermelk. Op werkdagen is een lactatiekundige aanwezig die gespecialiseerd advies kan geven. Indien u kiest voor flesvoeding hebben wij Nutrilon 1 op voorraad. Indien u voor een ander merk kiest, kunt u deze voeding meenemen naar het ziekenhuis. Om uw baby aan de fles van thuis te laten wennen, kunt u eigen flessen en borstel meenemen.
Over borstvoeding en flesvoeding is eveneens informatie verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op het moeder en kind centrum van de website reinierdegraaf.nl.

Prenataal consult lactatiekundige

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek kunt u, als u hiervoor in aanmerking komt, een prenataal consult plannen bij de lactatiekundige van het ziekenhuis.

Geboorteaangifte

U dient aangifte te doen in de gemeente waar de geboorte heeft plaats gevonden.
Binnen 3 dagen na de geboorte doet u aangifte bij de burgerlijke stand van Delft. U krijgt van ons een geboorteverklaring mee. Deze neemt u mee, samen met uw identiteitsbewijs en verklaring van erkenning of trouwboekje. In sommige gevallen is het ook mogelijk de aangifte digitaal te doen.
Voor geboorteaangifte kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum aan het Stationsplein 1 in Delft. Maak voordat u langskomt eerst een afspraak via www.delft.nl.

Hoe lang in het ziekenhuis?

Als er geen speciale reden is om na de bevalling in het ziekenhuis te blijven, mag u na enkele uren naar huis.

Wanneer sprake is van een klinische bevalling, varieert de verblijfsduur in het ziekenhuis. De gynaecoloog/klinisch verloskundige bepaalt dan of u medische gezien met ontslag kan.

Weer naar huis!

De ontslagtijd vanaf de kraamafdeling is 10.00 uur. Voordat u met ontslag gaat stelt u de kraamzorg op de hoogte. De afdeling belt uw verloskundige over uw thuiskomst.
U krijgt ontslagpapieren mee voor de kraamzorg en verloskundige, met informatie over uw bevalling en het verblijf op de afdeling.
Indien nodig krijgt u een afspraak voor nacontrole bij uw gynaecoloog mee, of wordt deze thuis gestuurd

Registratie van gegevens

De gegevens van de bevalling van u en uw kind sturen wij, voor onderlinge kwaliteitsbewaking, anoniem door naar PRN, Perinatale Registratie Nederland. Deze is ondergebracht bij de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG). De onderlinge kwaliteitsbewaking is een initiatief van de Delftse Gynaecologenmaatschap.

Hebben wij u wegwijs gemaakt?

Echt volledig kan deze brochure niet zijn; voor bepaalde zaken is uiteraard persoonlijk contact met de gynaecoloog, verloskundige, huisarts of verpleegkundige noodzakelijk.
Wij hebben in het kort aangegeven welke rol Reinier de Graaf tijdens uw zwangerschap en bevalling kan spelen. U kunt deze informatie ook vinden op onze website: www.reinierdegraaf.nl.

Contact

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw gynaecoloog, verloskundige of huisarts.
Reinier de Graaf Gasthuis 015 - 260 30 60
Verloskamers 015 - 260 3330
Couveuseafdeling 015 - 260 35 60


Foldernummer: 0429
Laatst bijgewerkt op: 08-06-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien